هیچ مرد جنگجویی
در میدان جنگ
شکست نمی خورد

شکست
هنگام بازگشتن است
آنجا که زنی
تنهاترین پنجره ی جهان را
به روی تو
بسته باشد

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید